Web 2.0

Web 2.0 centrat pe pedagogie


Dezvoltarea recentă a instrumentelor de tip Web 2.0 au adus o noua înţelegere a INTERNETULUI ca mijloc de producere a conţinuturilor, de editare şi de comunicare de tip distributiv şi auto-organizat, faţă de web 1.0 considerat mai degrabă centralizat şi liniar. Obiectivul general al proiectul G8WAY este să preia avantajul accesibilităţii în creştere rapidă a tehnologiilor web 2.0 şi să elaboreze un mediu web 2.0 centrat pe o abordare pedagogică inovativă a proceselor care au loc în perioadele de tranziţie ale tinerilor de la şcoală la piaţa muncii.

În cadrul proiectului va fi elaborat un instrument analitic care va permite tinerilor utilizatori să îşi analizeze propriile activităţi individuale de învăţare din perioadele de tranziţie de la şcoală la muncă, utilizând metode pedagogice precum: reflecţia, conversaţia, demonstraţia. Analiza se poate referi la activităţi de învăţare prin care au trecut deja sau pe care aceştia le vor experimenta direct în cadrul proiectului. Acest instrument va permite cadrelor didactice şi consilierilor de carieră să ia decizii informate privind selecţia tehnologiilor moderne şi folosirea corectă a instrumentelor web 2.0, printr-o analiză pedagogică aprofundată a activităţilor de învăţare în care sunt implicaţi tinerii în perioadele de tranziţie.

Astfel, instrumentele de tip web 2.0 dezvoltate în cadrul proiectului vor oferi accesul tinerilor la o serie de activităţi de învăţare reale sau simulate. Pentru a atinge acest scop proiectul va dezvolta scenarii iniţiale, fiecare dintre ele adresându-se unei situaţii de învăţare de bază, tipic apărută pe durata tranziţiei de la şcoală al muncă.