Web 2.0

Παιδαγωγική αξιοποίηση του Web 2.0


Το Web 2.0 όταν χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση στοχεύει στον εμπλουτισμό του διαδικτύου με κατανεμημένες και αυτό-διαχειριζόμενες διαδικασίες παραγωγής, συγγραφής και διάθεσης περιεχομένου. Στόχος του G8WAY είναι να εκμεταλλευτεί τις ταχέως αναδυόμενες τεχνολογίες του web 2.0 ...

προκειμένου να αναπτύξει ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο παιδαγωγικό περιβάλλον προκειμένου να υποστηρίξει μια ευρεία γκάμα μαθησιακών διαδικασιών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων

Συνολικά, το G8WAY θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις που εμφανίζονται κατά τις μεταβάσεις.

Πέραν του παιδαγωγικού πλαισίου, το έργο θα αναπτύξει και ένα τεχνολογικό εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει την ανάλυση των επιμέρους μαθησιακών διαδικασιών σύμφωνα με συγκεκριμένα μαθησιακά χαρακτηριστικά, όπως η διάδραση, η ανταλλαγή απόψεων, η εμπειρία και η επίδειξη. Η ανάλυση θα βασίζεται στις μαθησιακές δραστηριότητες που εφαρμόζονται ήδη ή / και θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια του έργου. Το εν λόγω εργαλείο θα υποστηρίζει τους παιδαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς στη λήψη των αποφάσεων με γνώμονα τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία του web 2.0, μέσω της απεικόνισης των μαθησιακών διαδικασιών στο παιδαγωγικό πλαίσιο. Επιπλέον, οι παιδαγωγοί θα μπορούν να βασίσουν τον παιδαγωγικό σχεδιασμό των εγχειρημάτων τους σε γνωστές παιδαγωγικές θεωρίες.

Συνεπώς, και με γνώμονα το παιδαγωγικό πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν σενάρια τα οποία θα βασίζονται στις μαθησιακές καταστάσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων. Εν τέλει, το παιδαγωγικό πλαίσιο θα αποτελεί τη βάση για την ανάλυση των μαθησιακών χαρακτηριστικών που εμφανίζονται σε συνθήκες τυπικής αλλά και άτυπης μάθησης.