Scurtă prezentare a proiectului

G8WAY pentru tranziţia de la şcoală al muncă


O caracteristică importantă a societăţilor europene este fără îndoială diversificarea din ce în ce mai accentuată a parcursurilor educaţionale individuale, oportunităţilor de învăţare şi ocupare şi istoriile personale ale absolvenţilor. Această diversificare solicită însă din partea tinerilor absolvenţi un efort mult mai complex de tranziţie de la şcoală la piaţa muncii care presupune cel mai adesea iniţiativă, creativitate, capacitatea de a rezolvare probleme, abilităţi de evaluare a riscului sau capacitatea de a lua decizii.

Proiectul G8WAY îşi propune să sprijine procesele de tranziţie de la şcoală la locul de muncă ale tinerilor cu ajutorul instrumentelor de tip web 2.0, pornind de la abordări pedagogice centrate pe nevoile celui care învaţă.

În esenţă, proiectul G8WAY va elabora 2 scenarii de tranziţie: a) tranziţia tinerilor din învăţământul profesional şi tehnic către locul de muncă şi b) de la universitate la locul de muncă. Un al treilea scenariu le va testa pe acestea din urmă într-un mediu de învăţare intergeneraţional. Pentru fiecare scenariu vor fi dezvoltate un concept orientat pe problemă şi o metodă raţională bazată pe studii de caz care vor fi plasate într-un mediu de învăţare de tip web 2.0. Proiectul beneficiază de rezultatele unor proiecte europene anterioare, care au dezvoltate instrumente electronice pentru a face cunoscute competenţele informale ale tinerilor prin mijloacele media precum video şi fotografie în format digital, benzi desenate în format digital, instrumente de evaluare şi portofolii electronice.

Astfel, proiectul G8WAY va dezvolta un set de instrumente şi medii de învăţare de tip web 2.0, care vor permite celor care învaţă să îşi dezvolte abilităţi creative de tranziţie de la şcoală al muncă, beneficiind în acelaşi timp de comunicarea cu alţi tineri aflaţi în situaţii similare.