Επισκόπηση έργου

Το G8WAY και οι εκπαιδευτικές μεταβάσεις


Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών αποτελεί η διαρκώς αυξανόμενη ποικιλία εκπαιδευτικών διαδρομών και ευκαιριών. Αυτή η αύξηση της πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι σήμερα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά τους προκειμένου να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουν, να επιλύσουν προβλήματα, να αναλάβουν ρίσκα και να λάβουν αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το G8WAY εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του web 2.0 με στόχο τον εκπαιδευόμενο και τη συνεργασία, προκειμένου να βοηθήσει τους νέους και τις νέες να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις (αμφίδρομες) μεταβάσεις μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Το G8WAY θα αναπτύξει 2 βασικά σενάρια μετάβασης, (α) από τη σχολική εκπαίδευση στην εργασία, και (β) από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην εργασία. Παράλληλα, ένα τρίτο σενάριο θα δοκιμάσει τα προαναφερόμενα σενάρια στο πλαίσιο της δια-γενεακής μάθησης (intergenerational learning). Για το σκοπό αυτό το έργο πρόκειται να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα άλλων συναφών επιτυχημένων Ευρωπαϊκών έργων, τα οποία έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικά εργαλεία π.χ. για τον προσδιορισμό «κρυφών» ικανοτήτων μέσω του ψηφιακού βίντεο και της φωτογραφίας, ψηφιακά καρτούν, εργαλεία αποτίμησης, ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e-portfolios), κλπ.

Συνεπώς, το G8WAY θα αναπτύξει μαθησιακά περιβάλλοντα εμπλουτισμένα με δυνατότητες του web 2.0, τα οποία θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιμες στις μεταβάσεις με βάση τις ανάγκες τους και τις μαθησιακές εμπειρίες των άλλων. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών θα παρουσιάζονται μέσω μιας ευρείας γκάμας εργαλείων σχεδιασμένων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μεταβάσεων, και σύμφωνα με το παιδαγωγικό πλαίσιο του έργου.